Qué es una prova PCR?

faqs

Qué es una prova PCR?

La prova PCR (Reacció a Cadena de la Polimerasa) permet detectar un fragment del material genètic d'un agent patogen. Una prova PCR detecta de manera precoç i eficaç en les primeres fases de la infecció independentment que no hi hagi símptomes o l'individu no els desenvolupi, com és el cas de les persones asimptomàtiques.

Per a la realització de la prova PCR es recull una mostra d'una porció nasal de la faringe amb un hisop (bastonet) de raió estèril i que s'analitzarà de manera posterior en un laboratori de microbiologia.